Доступ до пам’яток

Додаток 1

до наказу НЗ «Глухів»

№ 47 від «15» червня 2018 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

до об’єктів Національного заповідника «Глухів»

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних громадян при відвідуванні Національного заповідника «Глухів» (далі – Положення) містить умови забезпечення безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних громадян до об’єктів Заповідника (далі – НЗ «Глухів») і визначає порядок супроводження маломобільних груп населення в адміністративному приміщенні, музеї археології НЗ «Глухів» при реалізації права на звернення громадян, отримання культурно-просвітницьких послуг даною групою населення.

1.2. Основним міжнародним документом, який гарантує права інвалідів, є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрала чинності з 06 березня 2010 року, і яка зобов’язує держави-учасниці надавати можливість людям з інвалідністю вести незалежний спосіб життя та повною мірою брати участь в усіх аспектах суспільного життя. Відповідно до статті 30 даної Конвенції держави-учасниці повинні забезпечувати людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до музеїв та пам’ятників і об’єктів, що мають національну культурну значущість.

Статтею 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» врегульовано питання щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення.

1.3. Основні поняття, що використовуються в Положенні.

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Маломобільні групи населення – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН В2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

1.4. Положення розроблено відповідно до вимог статті 3 Указу Президента України від 16.06.1995 р. № 451 «Про Положення про національний заклад (установу) України», наказу НЗ «Глухів» № 46 від 11.06.2018 р. «Про визначення відповідальної особи за забезпечення рівного доступу до об’єктів Заповідника людей з інвалідністю».

  1. Порядок пересування маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю в адміністративному приміщенні, музеї археології НЗ «Глухів»

2.1. Вхід до адміністративного приміщення, музею археології НЗ «Глухів» обладнується кнопкою виклику, розташованою на прийнятній висоті для осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення (у т. ч. для осіб з інвалідністю) для виклику працівника Заповідника – відповідальної особи за забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, які потребують додаткової допомоги, та інших маломобільних груп населення під час звернення до НЗ «Глухів» (далі – відповідальна особа).

Відповідальна особа зустрічає і супроводжує маломобільного громадянина або особу з інвалідністю, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію маломобільних громадян і осіб з інвалідністю з адміністративного приміщення, музею археології НЗ «Глухів».

2.2. У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються дані щодо допомоги, якої потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, мети відвідування НЗ «Глухів», необхідності супроводу.

2.3. У разі участі маломобільних громадян і осіб з інвалідністю в культурно-просвітницьких заходах НЗ «Глухів», відповідальна особа доповідає голові оргкомітету по проведенню заходів про участь в них даної категорії населення.

2.4. У разі подання звернень до дирекції НЗ «Глухів», відповідальна особа (за необхідності) супроводжує до приймальні і знайомить маломобільного громадянина або особу з інвалідністю з працівником Заповідника, відповідальним за приймання вхідної кореспонденції, представивши прізвище, ім’я та по-батькові один одному. При цьому маломобільні громадяни та особи з інвалідністю користуються пріоритетним правом при подачі документів.

2.5. При відвідуванні адміністративного приміщення, музею археології НЗ «Глухів» маломобільними громадянами і особами з інвалідністю, відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього та службового розпорядку, години прийому громадян і розповідає про особливості будівлі:

— кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху і т. д.;

— в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути;

— структуру музейної експозиції та її розташування.

2.6. Після закінчення прийому дирекцією Заповідника, відвідування культурно-просвітницьких заходів, відповідальна особа супроводжує маломобільних громадян і осіб з інвалідністю до виходу з адміністративного приміщення, музею археології НЗ «Глухів».

2.7. При необхідності маломобільні громадяни та особи з інвалідністю можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в адміністративне приміщення, музей археології НЗ «Глухів» із зазначенням дати і часу прибуття, або направивши на електронну пошту відповідний запит.

2.8. Відповідальна особа НЗ «Глухів» за погодженням з маломобільними громадянами та особами з інвалідністю вправі надати інші види допомоги по супроводу, не передбачені цим Положенням.