Щоденні Архів 04.05.2017

«Охорона культурної спадщини історико-культурними заповідниками Чернігово-Сіверщини»

Нещодавно побачила світ колективна монографія «Охорона культурної спадщини історико-культурними заповідниками Чернігово-Сіверщини» за загальною редакцією С.Ю. Зозулі. У ній висвітлюються історія й основні напрями діяльності історико-культурних заповідників, що знаходяться на означеній території. Особлива увага акцентується на пам’яткоохоронній роботі цих закладів і популяризації їх пам’яток.

Книга видана під грифом Північно-Східного регіонального від...

Детальніше